Innovatsiyalarni joriy qilish va texnologiyalar transferi Milliy ofisida mavjud laboratoriyalarning faoliyati natijalari.

img

Innovatsiyalar milliy ofisi tarkibidagi laboratoriyalar tomonidan ijtimoiy muhofazaga muxtoj aholi qatlamiga ko‘maklashishga ixtsoslashgan 10 dan ortiq tashkilotlarda 245 ta innovatsion qurilmalar, 14 ta yolgʻiz qariyalar uchun avtonom tibbiy assistant begʻaraz tarzda hamda ta innovatsion kutubxona platformasi, 80 komplekt “Innovatsion toʻplamlar”, 6 ta “Elektron qoʻngʻiroq” kabi 350 dan ortiq innovatsion qurilmalar ishlab chiqilib joriy qilindi.